การรับสินค้าหน้าร้าน

การรับสินค้าหน้าร้าน

อเนลโล่ เอาใจลูกค้าด้วยบริการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ แล้วสามารถรับสินค้าเองได้ที่หน้าร้าน โดยมีเงื่อนดังต่อไปนี้

 

วันและเวลารับสินค้า

ลูกค้าสามารถรับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อ 

 

ขั้นตอนการรับสินค้า

ลูกค้าสามารถรับสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่ทีมอเนลโล่จะโทรแจ้งลูกค้าหากสินค้าหน้าร้านหมด

เมื่อมารับสินค้า กรุณาแสดงบัตรประชาชน และใบสั่งซื้อเพื่อแสดงเลขที่ออเดอร์ เพื่อเป็นการแสดงตน ทางหน้าร้านจะทำการปริ้นท์เลขที่การสั่งซื้อออกมา 2 ฉบับ เพื่อให้ลูกค้าเก็บไว้ 1 ฉบับ และอีก 1 ฉบับให้ลูกค้าเซ็นต์รับทราบแล้วเก็บเอกสารนั้นไว้ กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมารับสินค้าตัวตนเอง ตัวแทนที่มารับของให้ลูกค้าต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของผู้ซื้อ และสำเนาบัตรประชาชนของตัวแทนเอง มายืนยันว่าให้ตัวแทนมารับสินค้าแทน

 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน/ยกเลิกคำสั่งซื้อได้หรือไม่

  • เมื่อลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขรายการได้
  • หากต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถยกเลิกได้โดยแจ้งเจ้าหน้าที่หน้าร้าน หรือยกเลิกด้วยตนเอง โทร. 02-365-6179

ลูกค้าสามารถปฏิเสธไม่รับสินค้าได้หรือไม่

หากสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ สินค้าชำรุด ลูกค้าสามารถปฏิเสธสินค้ากับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับสินค้าได้ ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงิน ภายใน 45-60 วัน ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

 

ลูกค้ารับสินค้าช้ากว่ากำหนดได้หรือไม่

หากลูกค้าไม่สามารถมารับสินค้าได้ภายใน 7 วันนับจากวันสั่งซื้อ รายการสั่งซื้อนั้นจะถูกยกเลิกทันที โดยจะมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งลูกค้าให้ทราบก่อนทำการยกเลิก

หมายเหตุ

เมื่อลูกค้าเลือกบริการรับสินค้าหน้าร้านแล้ว บริษัทฯจะไม่มีบริการส่งสินค้าให้ลูกค้าภายหลัง

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น