วิธีการสมัครสมาชิก Bemynt

วิธีการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน Bemynt

เข้าสู่เว็บไซต์ Bemynt.com

 

เลือก Join/Log in บน Menu Bar ขวาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

 

เมื่อเข้าสู่หน้า Log in or Join us แล้วให้เลือกปุ่ม Join

 

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. อีเมล์  (Email)

2. กรอกรหัสผ่าน ( Enter your password )

3. ยืนยันรหัสผ่าน ( Confirm your password )

4. กรอกชื่อและนามสกุล (Frist name - Last name )

5. เลือกเพศและวันเดือนปีเกิดของท่าน (Select Gander and Birth Date)

6. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

 

กดยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ (I agree and understand the terms and agreement .)

กดปุ่ม Join เพื่อทำการยืนยันในการสมัครสมาชิก Bemynt

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น