วิธีการสมัครสมาชิก Anello

 

 

วิธีการสมัครสมาชิกหรือลงทะเบียน อเนลโล่

 

เข้าสู่เว็บไซต์ anello.co.th เลือก สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Join/ Login)  บน Menu Bar ขวาบนหน้าจอคอมพิวเตอร์

เมื่อเข้าสู่หน้า สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ (Join/ Login) แล้วให้เลือกปุ่ม สมัครตอนนี้ (Join)

กรอกข้อมูลดังต่อไปนี้

1. อีเมล์  (Email)

2. กรอกรหัสผ่าน ( Enter your password )

3. ยืนยันรหัสผ่าน ( Confirm your password )

4. กรอกชื่อและนามสกุล (Frist name - Last name )

5. เลือกเพศและวันเดือนปีเกิดของท่าน (Select Gander and Birth Date)

6. กรอกหมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

 

กดยอมรับเงื่อนไขในการใช้บริการ (I agree and understand the terms and agreement .)

กดปุ่ม Join เพื่อทำการยืนยันในการสมัครสมาชิก Anello

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
1 จาก 1 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น