วิธีการ Login

วิธีการ Login (บนคอมพิวเตอร์)

 

 

ขั้นตอนที่ 1 :  กดปุ่ม Login/ Join us เพื่อเข้าสู่หน้า Login

หลังจากท่านได้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Anello.com เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสังเกตคำว่า "Join/Login" บนมุมขวาบนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกอีเมล์และรหัสผ่านของท่านให้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 3 : กดปุ่ม Log in สีดำ

 

 

วิธีการ Login (บนมือถือ)

ขั้นตอนในการ Login เข้าสู่ระบบมีดังต่อไปนี้

 

             

ขั้นตอนที่ 1 :  กดปุ่ม Tab เมนูด้านซ้ายของเว็บไซต์ > เลือกปุ่ม Join/Login 

หลังจากท่านได้เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ Anello.com เรียบร้อยแล้ว ให้ท่านสังเกตคำว่า " Join/Login" ซึ่งจะอยู่ในแถบเมนูด้านซ้ายมือบนหน้าจอมือถือของท่าน

 

 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกอีเมล์และรหัสผ่านของท่านให้ถูกต้อง

 

ขั้นตอนที่ 3 : กดปุ่ม Log in สีดำ

 

 

ลืมรหัสผ่าน

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่านให้ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 : ให้กดเลือกคำว่า "Forget Username or password?"

 

ขั้นตอนที่ 2 :กรอกอีเมล์ของท่าน และกดปุ่ม Send  

เมื่อเข้าสู่หน้า Forget Password แล้วให้กรอกอีเมล์ของท่าน และกดปุ่ม Send เพื่อให้ระบบทำการส่ง Email เพื่อให้ท่านได้ทำการ Reset Password หรือการตั้งรหัสผ่านใหม่

ขั้นตอนที่ 3 : เปิดอีเมล์และกดที่คำว่า Reset Password Link

 

ขั้นตอนที่ 4 : กรอกรหัสผ่านใหม่ และ กรอกรหัสอีกครั้งเพื่อทำการยืนยันรหัสผ่านใหม่ จากนั้นจึงจะสามารถเข้าสู่หน้าเว็บได้

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
0 จาก 0 เห็นว่ามีประโยชน์
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่ ส่งคำร้องขอ

0 ข้อคิดเห็น

โปรด ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อแสดงข้อคิดเห็น